Her Çocuk Bir Bireydir

 

 

Çocuklar doğdukları andan itibaren hem büyür hem de gelişirler. Beynin gelişimi sonucu, çocuklarda yaş ilerledikçe giderek artan bir öğrenme, hatırlama ve yorumlama yeteneği oluşur. Böylece bedensel büyümeye karşılık, çocuklar zihinsel olarak da gelişir. İşte bu büyüme ve gelişme dönemlerinde çocuklara konulan toplumsal kimliğin boyutu ve içeriği, çocuğun gelecekte sağlıklı bir yetişkin olabilmesi açısından oldukça önemlidir. Çocukları bir ‘‘birey’’ olarak benimseyebilmek, aynı zamanda onların varlığına, kişiliğine, doğru ve yanlışlarına, fikirlerine, özgürlüklerine saygı duymayı ve onları desteklemeyi gerektirir.


Çocuklar Birey Olarak Doğar ve Yaşarlar


Bu cümle, çocuklar küçük yetişkinlerdir anlamına gelmez. Çocuklar yetişkinler gibi yeterli ve yetkin bir fikir edinme düzeyine sahip değillerdir; onların beyin gelişimleri halen devam eder ve böylece birçok bilgiyi rahat bir şekilde öğrenme kapasitesine sahiplerdir. Ancak çocuklar da doğdukları andan itibaren, kendilerine özgü bir zekaya, kişiliğe ve irade özgürlüğüne sahiptirler.

Onların da en az yetişkinler kadar kalplerinin kırılma potansiyeli vardır. Ve onların da kendi yeteneklerini ortaya koyma ve bireysel olarak başarı sağlama potansiyelleri yetişkinler ile aynıdır.

 

Çocuk Gelişiminde Toplumsal Davranışların Önemi


Çocukların ruhsal ve bedensel ihtiyaçları da yetişkinlerin ihtiyaçları kadar önemseniyor mu? Onların fikirleri de yetişkinler kadar dikkate alınıyor mu? Sadece çocukların bir birey olarak var olmaları, onlarla gurur duyulması için yeterli midir?

Kendi açımızdan da bakacak olursak, çocuklar da diğer tüm yetişkinler gibi tek tip yemek menüsünden sıkılıp, yeni tatlar peşinde koşmak istemez mi? şeklinde bir soru oluşturulabilir. Çünkü çocuklar da yemek istedikleri gıdaları bir birey olarak kendileri seçebilir. Bu konuda yetişkin bir birey olarak çocukları sağlıklı gıdalara yöneltme konusunda yol gösterici olunmalı, ancak onların kişisel tercihlerine karşı katı olunmamalıdır.

 

Çocuk Gelişiminde, Toplum Düzeyinde Birey Algısının Oluşturulması


Çocukların kendilerine özgü birey kimliğinin özümsenmesi ve normalleştirilmesi, öncelikle çocuk gelişimi bilincinin toplum düzeyindeki önemine bağlıdır. Bu bilincin geliştirilebilmesi, birkaç maddede toplumda belli düşünceler konusunda farkındalık oluşturulmasıyla gerçekleşebilir. Bu maddeler şu şekilde sıralanabilir:

- Çocuklar yetenekli ve gelişime oldukça açık bir zeka ile doğarlar. Onların düşünmek, karar vermek ve merak ettikleri konuları anlatmak için yetişkinlere ihtiyaçları yoktur. Çocuklar ilginç fikirlerini ön planda tutabilmek için yetişkinlere ihtiyaç duyarlar.

- Çocuklar toplum tarafından yetenek ve gelişim süreçlerine uygun şekilde eğitilmelidirler. Amaç, tıpkı bedeni sağlıklı yiyeceklerle beslediğimiz gibi, zihni de fikirlerle beslemektir.

- Çocuk doğduğunda sadece zihni ve kişiliği oluşmaz, aynı zamanda 'kalbi' de oluşur. Çocuklar doğal olarak her yetişkinde olduğu gibi bir sevme kapasitesiyle doğarlar.

- Her çocuk, ölçülemez yeteneklerle doludur. Onları kil gibi şekillendirmek ya da olması istenilen şekle sokmak gerekmez. Onların da her yetişkinde olduğu gibi kişilik gelişimlerine saygı duymak gerekir. 

 

Çocuk Gelişiminde Gıda Seçimi ve İsrafı
 

Çocuklar her konuda olduğu gibi gıda seçimi konusunda da kendi birey kimlikleri doğrultusunda hareket etmelidirler. Onlar da yetişkinler gibi yeni tatlar deneyimlemek isteyebilir, her gün yedikleri yemekten sıkılabilir veya tatlılara düşkün olabilirler. Gelişimlerinin bu aşamasında, çevrelerindeki yetişkinler tarafından yeterli ve dengeli gıdalara ulaşmaları sağlanmalı ve bilinçli gıda tüketiminin önemi çocuklara aşılanmalıdır. Bu gıdaların tüketiminin artırılması yanında israfının da önlenmesine yönelik adımların atılması, erken çocukluk döneminden itibaren toplum düzeyinde gıda seçimi ve israfının uzun vadede azaltılmasına yönelik ilk adımlardan birisi olacaktır.