Çalışan Anneler Çocuk Beslenmesinde Nelere Dikkat Etmelidir?

Çalışan Anne Olarak Önceliklerimizi Doğru Belirlemek Mutlu Anne-Çocuk İlişkisine Sahip olmamızı Sağlayacaktır!

Günümüzdeki olumlu gelişmelerden bir tanesi kadınların çok daha fazla çalışma hayatında yer almasıdır. Ama kadının bir de annelik görevi olması onların yaşamlarına zorluklar eklemektedir.  Özellikle eşinden, devletten, iş yerinden ve çevresinden destek alamayan çalışan anneler daha da çok zorluklar yaşamaktadır. Acaba çalışan anneler, çocuklarının beslenmesi konusunda ne tür zorluklar yaşamaktadır? Çalışan anne ile çalışmayan anne arasında ne tür farklılıklar vardır? 

 

İşte bu gibi sorulara yanıt bulabilmek için, Ganime Aydın ve arkadaşları bir araştırma yapıyorlar. Araştırmalarına 3-7 yaş aralığında çocuğa sahip 136 anneyi dahil ediyorlar. 3 ay süreyle farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki bölgelerden anneleri rastlantısal olarak seçerek, yüz yüze derinlemesine görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Annenin yaşı, eğitimi ve çalışma durumunun, beslenmeyle ilgili sahip olduğu bilginin kaynaklarına ve çocuğunun beslenme alışkanlığı tutumuna etkilerini inceliyorlar ve ortaya çıkan veriler yorumlanıyor.  

 

Anneler ile yapılan derinlemesine görüşmeler sonucunda; 

 

  • Eğitim düzeyi yüksek ve çalışan annelerin beslenme ile ilgili bilgi kaynakları genellikle doktorlar olmaktadır ama okuryazar olmayan, ilkokul ve ortaokul mezunu anneler beslenme ile ilgili bilgileri genellikle medyadan  almaktadır.   

 

  • Gelir düzeyi ile dışarda yemek yemek arasında da bir ilişki buluyorlar. Gelir düzeyi yüksek annelerin dışarda yemek yeme sıklığı artıyor. 

 

  • Çocukların kendilerine sunulan yemeği istemediğinde annenin yaşı, eğitim durumu, çalışma durumu ve gelir durumu fark etmeksizin, çoğunlukla çocuklarına istediği yemeği verdikleri görülüyor. 

 

  • Çalışan annelerin eğitim durumu arttıkça, çocuğa hazır meyve suyu ve şekerlemeleri kullanmaması, evde pişen sağlıklı yemek türleri gibi beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ile ilgili herhangi bir problem yaşanmıyor. Ancak, eğitim düzeyi düşük çalışan annelerde fast food, hazır meyve suyu, atıştırmalıkları çocuklarına verdikleri hatta okulun beslenme çantasında yer alıyor olduğu fark ediliyor.  

 

  • Çocuğun beslenme alışkanlığının oluşmasında, ebeveynin model olması etkili oluyor. Çocuklar özellikle beslenme konusunda aile bireylerini örnek alıyor.  

 

 

Sonuç olarak, çalışan bir anne de olsak çocuğumuz bizi modelleyecektir. Gün boyunca sizden uzak kalan çocuğunuzun akşam gözleri sizin üzerinizde olacaktır. Yaptıklarınızı yapmaya çalışacak olan çocuğunuzun sağlıklı beslenmesi için öncelikle evde siz ve ailenin diğer üyelerinin sağlıklı besinler tüketmesini sağlayabilirsiniz. 

 

Unutmayın, anne olmak tüm günü çocuğuyla geçirmiş olmak değil, çocuğa ihtiyaç duyduğunda yanında olabileceğini, her zaman onu dinleyip anlayabileceğini gösterebiliyor olmaktır. Önceliklerini belirleyen ve kendini buna göre düzenleyen, çalışan anne birçok sorunu ortadan kaldırarak mutlu bir anne-çocuk ilişkisine sahip olacaktır. 

 

Dr. Özgür Bolat 

Eğitim Bilimci, Yazar 

 

Kaynak: 

Aydın, G., Dicle, A.K.A.Y., & Ezgi, İ.B.İ.Ş. (2017). 3-7 yaş çocuğa sahip annelerin beslenmeyle ilgili davranışlarının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 683-700. 

Köroğlu, S. (2009). Okul öncesi dönem 4-6 yaş arası çocuklarda aileden kaynaklanan beslenme bozukluklarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.